Công thức tính diện tích hình bình hành, chu vi hình bình hành chính xác

Để biết cách tính diện tích và chu vi hình bình hành bạn cần phải nhớ được công thức tính  mới có thể áp dụng vào giải các bài tập. Hôm nay ở bài viết này chúng tôi xin gửi đến các bạn công thức tính diện tích hình bình hànhchu vi hình bình hành chính xác nhất.

=> Tham khảo ngay nếu bạn chưa biết Hình bình hành là gì ? Định nghĩa, dấu hiệu nhận biết, tính chất hình bình hành

Công thức tính diện tích hình bình hành chính xác 100%

dien tich hinh binh hanh

Diện tích hình bình hành bằng cạnh đáy nhân với chiều cao trong đó a = cạnh đáy, h= chiều cao và S là diện tích

=> Công thức tính diện tích hình bình hành là  S = a.h

Chú thích

  • S: Diện tích hình bình hành.
  • a: Cạnh dáy của hình bình hành.
  • h: Chiều cao, nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Bài tập ví dụ áp dụng công thức

Câu 1: Một hình bình hành có độ dài đáy là a, chiều cao là h. Khi đó công thức tính diện tích hình bình hành đó là:

A. S = (a+h)×2

B. S = a+h

C. S = a×h

D. S = a×h∶2

Trả lời

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). Do đó, bình hành có độ dài đáy là a, chiều cao là h thì diện tích hình bình hành đó.

=> Chọn đáp an C là đáp án đúng S = a×h

Câu 2: Diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 8cm là:

A. 22cm2

B. 44cm2

C. 56cm2

D. 112cm2

Trả lời

Diện tích hình bình hành bằng đáy 14cm nhan với chiều cao 8cm => 14×8=112(cm2)

Đáp số: 112cm2. và đáp án D là đúng

Công thức tính chu vi hình bình hành

chu vi hinh binh hanh

Chu vi hình bình hành bằng hai lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành. Tổng 2 cạnh kề nhau nhân 2:

=> Công thức tính chu vi hình bình hành là C = (a+b) x 2.

Chú thích

  • C: Chu vi hình bình hành.
  • a và b: hai cạnh nằm kề nhau của hình bình hành.

Bài tập áp dụng công thức chu vi hình bình hành

Bài tập 1: Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b với chiều dài lần lượt là 5 cm và 8 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

=> C (ABCD) = (a +b) x 2 = (5+8) x 2 =13 x 2 = 26 cm

Đáp án: Chu vi hình bình hành ABCD là 26 cm

Ví dụ 2 : Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. Tính chu vi hình bình hành, biết :

a) a = 35cm; b = 12cm

b) a = 26dm; b = 4dm

Lời giải

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là: C = (a + b)×2 (a và b cùng một đơn vị đo)

a) => C = ( 35 + 12 ) x 2 = 94 cm

b)  => C = ( 26 + 4 ) x 2 = 60 dm

Câu 3 : Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là C = (a + b)×2 (a và b cùng một đơn vị đo)

=> Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm và b = 34cm.

A. 14cm

B. 82cm

C. 164cm

D. 1632cm

Lời giải

Nếu a=48cm và b=34cm thì C = (a+b)×2 = (48+34)×2 = 164(cm)

=> Vậy chu vi hình bình hành đó là 164cm. chọn đáp án C

Thông qua bài viết này của chúng tôi rất mong sẽ giúp được các bạn hiểu hơn về công thức và cách áp dụng công thức để giải bài tập diện tích và chu vi hình bình hành tốt nhất.

5/5 - (2 bình chọn)