Công thức tính diện tích hình thang dễ hiểu chính xác 100%

Để giải được các bài tập toàn hình hay toán đại số thì việc nắm rõ công thức là điều đầu tiên các bạn cần phải làm. Hôm nay ở bài viết này chúng tôi xin gửi đến các bạn công thức tính diện tích hình thang đầy đủ : hình thang thường, vuông, cân … dễ hiểu các bạn có thể học online mọi lúc.

Các dạng hình thang

 1. Hình thang thường
 2. Hình thang vuông
 3. Hình thang cân

=> Xem ngay : Tính chất hình thang

1. Công thức tính diện tích hình thang thường

dien tich hinh thang thuong

Định nghĩa : Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song

=> Diện tích hình thang bằng 1/2 tổng đáy lớn và đảy nhỏ nhân với chiều cao, công thức S = 1/2 ( a + b ) x h

Trong đó

 • S là diện tích hình thang
 • a và b lần lauowtj là độ dài của 2 đáy
 • h chiều cao của hình thang

Bài tập ví dụ tính diện tích hình thang

Ví dụ 1 : Tính diện tích mỗi hình thang đã cho dưới đây với số đo trên hình vẽ:

vi du 1

Lời giải

=> Áp dụng công thức tính diện tích hình thang bên trên ta sẽ được kết quả như sau :

a, Diện tích hình thang là: (18,5 + 25) x 12,4 : 2 = 269,7m²

b, Diện tích hình thang là: (10,25 + 15,5) x 10 : 2 = 128,75m²

Ví dụ 2 : Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

vi du 2

Lời giải

Diện tích hình thang ABDE là: (1,6 + 2,5) x 1,2 : 2 = 2,46m²

Diện tích hình thang ABCD là: (1,6 + 2,5 + 1,3) x 1,2 : 2 = 3,24m²

Diện tích hình tam giác BEC là: 3,24 – 2,46 = 0,78m²

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC là: 2,46 – 0,78 = 1,68m² = 168dm²

2. Công thức tính diện tích hình thang vuông

dien tich hinh thang vuong

=> Diện tích hình thang vuông bằng nửa tổng hai đáy nhân với chiều cao, công thức tính như sau S =  1/2( a + b ) x h

Trong đó

 • S là diện tích hình thang vuông
 • a và b là hay cạnh đáy của hình thang
 • h là đường cao và cũng là một cánh bên của hình thang

=> Như vậy chúng ta có thể thấy công thức tính diện tích hình thang thường cũng giống vế hình thang vuồn và sẽ áp dụng để tính diện tích hình thang vuông

3. Công thức tính diện tích hình thang cân

dien tich hinh thang can

=> Cúng giống như hình thang thường và hình thang vuông với diện tích hình tahng cân sẽ bằng đường cao nhân với nửa tổng của hai đáy hình thang. Công thức S = h x 1/2(a + b )

Trong đó

 • S là diện tích hình thang cân
 • a và b là 2 cạnh đáy lần lượt
 • h là đường cao hình thang

=> Ngoai cách tính trên với hình thang cân bạn có thể tính diện tích bằng cách chia nhỏ hình ra như bên trên ta sẽ được công thức tính như sau S (ABCD ) = AB x AH + AH x DH

Ví dụ : Tính diện tích hình thang cân bên trên với độ dài ghi trên hình

=> Ta tính theo 2 công thức tính như sau :

S = h x ((a + b)/2) = 8 x ((8+16)/2) = 96cm.

S = 2 x S.ACH + S.ABHF = 2 x 1/2 x 8 x 4 + 8 x 8 = 96cm.

Các dạng bài tập về hình thang

cac dang bai tap ve hinh thang

Các bạn cần tham khảo các dạng bài tập bên trên cũng như học thuộc công thức tính để có thể áp dụng giải các bài tập liên quan đến hình thang tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)