Danh sạch 5 công thức tính số mol chính xác nhất bạn cần biết

Khi học ở trung học cở sở mốn hóa học bạn không thể nào không biết đến các dạng bài tập liên quan đến số mol, để học tốt giải các bài tập liên quan đến số mol các bạn cần phải học thuộc ngay 5 công thức tính số mol sau đây để áp dụng khi giải bài tập.

Điều bạn cần biết về số mol và khối lượng mol

1. Định nghĩa mol nguyên tử và mol phân tử

Tùy theo việc chọn hạt đơn vị mà mol được chia thành hai loại: mol nguyên tử và mol phân tử. Mol nguyên tử của một nguyên tố là lượng nguyên tố đó có chứa NA nguyên tử của nguyên tố đó.

=> Ví dụ mol nguyên tử kali (K) có 6,02×1023 nguyên tử K. Mol phân tử của một chất là lượng chất của nA phân tử chất đó. Ví dụ 1 mol phân tử clo là lượng khí clo (Cl2) có 6,023×1023 phân tử khí clo.

2. Định nghĩa khối lượng mol

Khối lượng mol(ký hiệu là M) của một chất là khối lượng của một mol chất tính ra gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó, có giá trị bằng nguyên tử khối hay phân tử khối.

 • Khối lượng mol nguyên tử của một nguyên tố là khối lượng của 1 mol (6,023×1023) nguyên tử của nguyên tố đó. Ví dụ khối lượng mol nguyên tử của hydro (H) là xấp xỉ 1 g
 • Khối lượng mol phân tử của một chất là khối lượng của 1 mol phân tử của chất đó. Ví dụ khối lượng mol phân tử của khí hydro (H2) là 2 g.

cong thuc tinh so mol

Các công thức tính số mol và cách tính đơn giản

Công thức 1 :

=> Tính số mol chất bằng khối lượng chất chia cho khối lượng mol chất từ đó công thức tính số mol là : n = m : M

Trong đó :

 • n là số mol chất  ( đơn vị là mol )

   

 • m là khối lượng chất ( đơn vị là gam )

   

 • M là khối lượng mol chất ( đơn vị là gam )

Công thức 2:

=> Tính số mol chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn bằng thể tích chất khí ( dktc ) chia cho 22,4 công thức tính như sau : n = V : 22,4

Trong đó

 • n là số mol chất khí ở đkc ( đơn vị là mol )

   

 • V là thể tích chất khí ở đkc ( đơn vị là lít )

Công thức 3

=> Tính số mol chất bằng nồng độ mol nhân với thể tích dung dịch, công thức như sau : n = CM  x V

Trong đó

 •  n Số mol chất ( mol )
 • CM là  nồng độ mol ( mol / lít )

   

 • V là thể tích dung dịch ( lít )

Công thức 4

=> Cách tính số mol nguyên tử hoặc phần tử bằng số nguyên tử hoặc phân tử trên số Avogađro, công thức tính là n = A/N

Trong đó

 • n là số mol (nguyên tử hoặc phân tử) ( đơn vị tính mol )
 • A là số nguyên tử hoặc phân tử ( nguyên tử hoặc phân tử )
 • N là số Avogađro ( đơn vị tính  6.10-23   )

Công thưc 5

=> Cách tính số mol chất khí bằng áp suất nhân với thể tích chất khí trên hằng số nhân với nhiệt độ, công thức cụ thể như sau n = P.V/R.T

Trong đó

 • n là số mol chất khí ( mol )
 • P là áp suất ( đơn vị tính atm hoặc mmHg )
 • V là thể tích chất khí ( đơn vị tính Lít hoặc ml )
 • R là hằng số ( đơn vị tính 0,082 hoặc 62400 )
 • T là nhiệt độ ( đơn vị tính 273 +toC )

Bên trên là toàn bộ 5 công thức tính số mol các bạn có thể áp dụng vào giải giải các bài tập liên quan đến số mol chất và số mol chất khi.

4.7/5 - (3 bình chọn)