Cách tính diện tích hình thoi, chu vi hình thoi chi tiết nhất

Để giải được các bài tập về hình thoi bạn cần phải thuộc công thức tính diện tích hình thoi cũng như công thức chu vi hình thoi để có thể áp dụng vào giải bài tập. Mời các bạn đón xem công thức bên dưới đây để nắm vững kiến thức.

=> Xem ngay : Tính chất của hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi

cong thuc tinh dien tich hinh thoi

=> Diện tích của hình thoi bằng một nửa tích độ dài của hai đường chéo: S = 1/2(D1 x D2 )

Trong đó:

 • D1 : đường chéo thứ nhất
 • D2 : đường chéo thứ hai

=> Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào cạnh đáy và chiều cao hình thoi

dien tich hinh thoi theo duong cao

=> Diện tích của hình thoi bằng tích của chiều cao với cạnh đáy tương ứng S = h x a

Trong đó:

 • S : Diện tích hình thoi.
 • h : Chiều cao hình thoi.
 • a : Độ dài cạnh đáy.

Ví dụ tính diện tích hình thoi

Bài tập 1: Cho một tấm bìa hình thoi, biết kích thước của 2 đường chéo miếng bìa đó lần lượt là 8cm, và 12cm. Hỏi diện tích của tấm bìa đó bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ta có:

S = ½ (d1 x d2)

= ½ (8 x 12)

= 48cm2

Đáp số: 48cm2

Bài tập 2: Cho hình thoi ABCD, biết cạnh AB = BC = CD = DA = 25cm, độ dài chiều cao bằng 10cm. Hỏi diện tích hình thoi ABCD bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có độ dài cạnh a = 25cm, chiều cao h = 10cm

Áp dụng theo công thức tính diện tích hình thoi ta có:

S = h x a

= 25 x 10

= 250cm2

Đáp số: 250cm2

Công thức tính chu vi hình thoi

=> Chu vi hình thoi bằng tổng 4 cạnh xung quay hình thoi P = a + a + a + a

cong thuc tinh dien tich hinh thoi

=> Công thức tính  chu vi hình thoi bằng tích 4 lần độ dài một cạnh P = a x 4

Trong đó:

 • P: Chu vi hình thoi.
 • a: Độ dài một cạnh bất kỳ của hình thoi.

Bài tập ví dụ tính chu vi hình thoi có lời giải

Bài tập 1: Em hãy tính chu vi hình thoi khi biết độ dài cạnh là 10dm.

Giải:

Dựa vào công thức tính chu vi hình thoi, ta có:

=> P (ABCD) = a x 4 = 10 x 4 = 40dm

Bài tập 2: Em hãy tìm chu vi hình thoi, khi biết độ dài các cạnh lần lượt là:

a. 8cm,  b. 30cm,  c. 3/4m,  d. 6,6cm

Trả lời:

Từ dữ liệu đề bài, ta tính chu vi hình thoi bằng công thức ở trên:

=> Áp dụng công thức  P = a x 4

Ta có chi vi hình thoi lần lượt với các cạnh như sau:

 1. P = 8 x 4 = 32cm
 2. P = 30 x 4 = 120cm
 3. P = ¾ x 4 = 3m
 4. P = 6,6 x 4 = 26,4cm
5/5 - (1 bình chọn)