Xem tuổi xông đất cho tuổi Tân Dậu 1981 năm 2023 vạn sự như ý

Trong phong tục xông đất đầu năm mới, mỗi tuổi sẽ hợp với một tuổi nhất định sẽ mang đến sự may mắn, phát tài, phát lộc đến với gia đình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn phải tuổi không hợp để xông đất sẽ làm giảm vận may của gia đình. Vậy tuổi nào hợp xông đất cho tuổi Tân Dậu 1981 năm 2023? Sau đây, Tỷ Phú Không Độ sẽ bật mí các tuổi xông đất 2023 cho tuổi Tân Dậu 1981đem lại cho gia đình một năm hanh thông, vạn điều tốt lành chi tiết trong bài viết dưới đây

Tham khảo thêm:

tuoi-xong-dat-2023-cho-tuoi-tan-dau

Danh sách các tuổi xông đất 2023 cho tuổi Tân Dậu 1981 phát tài, phát lộc

1. Tuổi Đinh Mùi (sinh năm 1967- mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của gia chủ nên không tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ nên chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

2. Tuổi Qúy Tỵ (sinh năm 1953 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Tân của gia chủ nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ nên rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

3. Tuổi Qúy Hợi ( sinh năm 1983 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Tân của gia chủ nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ nên chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên rất tốt

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Tuổi Đinh Sửu ( sinh năm 1997 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Tân của gia chủ nên không tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Dậu của gia chủ nên rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên chấp nhận được

Tổng điểm: 14/20 (Khá)

5. Tuổi Giáp Thân (sinh năm 1944 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ nên chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ nên chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Thân không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

6. Tuổi Nhâm Thìn ( sinh năm 1952 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ nên chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Thìn đạt Lục Hợp (Thìn hợp Dậu) với địa chi Dậu của gia chủ nên rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Thìn phạm Lục Hại (Mão hại Thìn) với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên không tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Tuổi Giáp Dần ( sinh năm 1974 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ nên chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Dậu của gia chủ nên chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên chấp nhận được

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Tuổi Nhâm Tuất (sinh năm 1982 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Tân của gia chủ nên chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất phạm Lục Hại (Dậu hại Tuất) với địa chi Dậu của gia chủ nên không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên rất tốt

Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Tuổi Bính Ngọ (sinh năm 1966 – mệnh Thủy)

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Mộc của gia chủ vì Thủy sinh Mộc nên rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Qúy Mão vì Thủy sinh Kim nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương hợp với thiên can Tân của gia chủ nên rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão nên rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Dậu của gia chủ nên không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý – Ngọ – Mão – Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão nên không tốt

Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem hướng xuất hành cho tuổi Tân Dậu 1981 năm 2023 may mắn

Trong đầu năm mới Quý Mão 2023, tuổi Tân Dậu 1981 xuất hành ba ngày mùng 1, 2, và 3 nên xuất hành theo các hướng sau:

  • Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.
  • Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Tây.

Xem ngày tốt, giờ tốt khai xuân cho tuổi Tân Dậu 1981 năm 2023 ăn lên làm gia

  • Mùng 1 tết (Chủ nhật ngày 22/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) giờ Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
  • Mùng 9 tết (Thứ Hai ngày 30/1) giờ Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
  • Mùng 10 tết (Thứ Ba ngày 31/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hy vọng với những thông tin về xem tuổi xông đất 2023 cho tuổi Tân Dậu 1981 mà chúng tôi vừa phân tích có thể giúp bạn tìm ra các tuổi hợp với tuổi của mình nhất để xông nhà năm Quý Mão nhé

Rate this post