Xem tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Đinh Mão 1987 chính xác 100%

Xông đất đầu năm là một trong việc vô cùng quan trọng khi bước sang năm mới 2022 Nhâm Dần. Nhằm giúp bạn biết được tuổi nào tốt, tuổi nào xấu để bạn lựa chọn tuổi xông nhà cho tuổi bạn trong năm mới 2022 hợp với tuổi Đinh Mão 1987. Chúng tôi xin đưa ra danh sách các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Đinh Mão 1987 cả nam và nữ cùng tham khảo nhé

Tổng hợp các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Đinh Mão 1987 chi tiết nhất

Theo tử vi, các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Đinh Mão bao gồm các tuổi Đinh Hợi 1947, Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Giáp Ngọ 1954, Giáp Tuất 1934, Ất Mùi 1955, Ất Hợi 1995, Bính Tuất 1946, Đinh Tỵ 1977, Đinh Mùi 1976,..giúp gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống và sự nghiệp

Bên cạnh đó, tuổi Đinh Mão không nên lựa chọn các tuổi Bính Dần 1986, Bính Thân 1956, Canh Thìn 1940, Quý Mão,1963, Quý Dậu 1993 xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Đinh Mão 1997

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-dinh-mao-1987

1. Tuổi Đinh Hợi 1947 – Mệnh Ốc Thượng Thổ 

 • Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông
 • Chi Mão của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

2. Tuổi Canh Ngọ 1990 – Mệnh Lộ Bàng Thổ

 • Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông
 • Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

3. Tuổi Tân Mùi 1991 – Mệnh Lộ Bàng Thổ

 • Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông
 • Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

4. Tuổi Giáp Ngọ 1954 – Mệnh Sa Trung Kim

 • Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương khắc với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ.
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông.
 • Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp.
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

5. Tuổi Giáp Tuất 1994 – Mệnh Sơn Đầu Hỏa

 • Tuổi Giáp Tuất ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa bình hòa với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão.
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất.
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Tuất
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông.
 • Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp.
 • Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

6. Tuổi Ất Mùi 1955 – Mệnh Sa Trung Kim 

 • Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương khắc với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi.
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông
 • Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp.
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ.

7. Tuổi Ất Hợi 1995 – Mệnh Sơn Đầu Hỏa

 • Tuổi Ất Hợi ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa bình hòa với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão (1 điểm).
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Ất Hợi (0 điểm).
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Ất Hợi (2 điểm).
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông (2 điểm).
 • Chi Mão của gia chủ và chi Hợi của người xông được tam hợp (2 điểm).
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ (1 điểm).

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

8. Tuổi Bính Tuất 1946 – Mệnh Ốc Thượng Thổ

 • Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão.
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất.
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất.
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông.
 • Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp.
 • Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ.

9. Tuổi Đinh Tỵ 1977 – Mệnh Sa Trung Thổ 

 • Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ .
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ.
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông.
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

10. Tuổi Đinh Mùi 1967- Mệnh Thiên Hà Thủy

 • Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương khắc với nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Đinh Mão.
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi.
 • Can Đinh của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi.
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông.
 • Chi Mão của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp .
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Mão của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Hướng xuất hành đầu năm mới 2022 cho tuổi Đinh Mão 1987

Khi đã chọn được người hợp tuổi xông nhà. Thì gia chủ 1987 Đinh Mão cũng cần chọn hướng xuất hành hợp tuổi mình. Để mang lại may mắn hanh thông và an toàn cho chuyến đi. Cụ thể nội dung sau sẽ cung cấp cho gia chủ hướng xuất hành đầu năm tốt nhất cho tuổi Đinh Mão như sau:

 • Mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2): xuất hành hướng Đông Nam.
 • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): xuất hành hướng Đông.
 • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2): xuất hành hướng Đông.

Ngày giờ tốt khai xuân đầu năm 2022 cho tuổi Đinh Mão 1987

Chọn ngày khai trương mở hàng đầu năm với người kinh doanh là vô cùng quan trọng. Mang lại tài lộc giúp công việc kinh doanh buôn bán được hanh thông phát đạt. Các ngày, giờ đẹp để mở hàng, khai trương đầu năm 2022 Nhâm Dần như sau:

 • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 4 tết nguyên đán (Thứ Sáu ngày 4/2): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
 • Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 5/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 8 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 8/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 9 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 9/2): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hy vọng với những thông tin về xem tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Đinh Mão 1987 có thể giúp các bạn lựa chọn được tuổi phù với tuổi của mình nhé.

Rate this post