10 tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1974 Giáp Dần thần tài gõ cửa

Gia đình bạn muốn xem tuổi xông đất năm 2022 nhưng lại không biết tuổi nào hợp với tuổi Giáp Dần? Kỵ với tuổi của mình? Nên xuất hành hướng nào? Khai xuân ngày nào thì tốt? Sau đây, Tỷ Phú Không Độ chia sẻ danh sách các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1974 Giáp Dần chi tiết trong bài viết dưới đây

Xem tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1974 Giáp Dần chuẩn 100%

Theo tử vi, các tuổi xông đất đầu năm mới Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Giáp Dần 1974 bao gồm các tuổi Giáp Ngọ 1954, Nhâm Tuất 1982, Bính Ngọ 1966, Canh Tuất 1970, Nhâm Ngọ 1942, Bính Tuất 1946, Canh Ngọ 1990, Giáp Tuất 1994, Đinh Sửu 1997, Đinh Mùi 1967 giúp gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài trong suốt một năm đồng thời gian đình cũng được hạnh phúc bình an.

Bên cạnh đó, tuổi Giáp Dần 1974 không nên chọn các tuổi Kỷ Sửu1949, Kỷ Mùi 1979, Bính Thân 1956, Mậu Thân 1968, Mậu Tý 1948 xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 này nhé

THam khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Giáp Dần 1974

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-giap-dan-1974

Tuổi Giáp Ngọ 1954 – mệnh Sa Trung Kim 

Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Nhâm Tuất 1982 – mệnh Đại Hải Thủy 

Tuổi Nhâm Tuất ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy bình hòa với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Bính Ngọ 1966 – mệnh Thiên Hà Thủy 

Tuổi Bính Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy bình hòa với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Bính Ngọ

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Canh Tuất 1970 – mệnh Thoa Xuyến Kim

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Nhâm Ngọ 1942 – mệnh Dương Liễu Mộc

Tuổi Nhâm Ngọ ngũ hành nạp âm là Dương Liễu Mộc tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Dương Liễu Mộc của tuổi Nhâm Ngọ

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Nhâm Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Bính Tuất 1946 – mệnh Ốc Thượng Thổ 

Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Lộ Bàng Thổ 

Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Giáp Tuất 1994 – mệnh Sơn Đầu Hỏa 

Tuổi Giáp Tuất ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương khắc với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy bình hòa với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Hỏa của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Đinh Sửu 1997 – mệnh Giản Hạ Thủy

Tuổi Đinh Sửu ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy bình hòa với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Đinh Sửu

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Sửu

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Tuổi Đinh Mùi 1967 – mệnh Thiên Hà Thủy

Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy bình hòa với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần cho tuổi 1974 Giáp Dần

Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm tốt nhất cho người tuổi Giáp Dần tạo nên một khởi đầu thuận lợi, hanh thông trong năm mới cụ thể như sau:

  • Mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2): xuất hành hướng Đông Nam.
  • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): xuất hành hướng Đông.
  • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2): xuất hành hướng Đông.

Ngày giờ tốt khai xuân đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Giáp Dần 1974

Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 4 tết nguyên đán (Thứ Sáu ngày 4/2): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 5/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 8 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 8/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 9 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 9/2): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Sau khi đọc xong bài viết của Tỷ Phú Không Độ có thể giúp các bạn biết được hướng xuất hành, ngày tốt khai xuân và các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1974 Giáp Dần mang lại may mắn và thành công cho gia đình trong năm mới nhé

1/5 - (1 bình chọn)