9 tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Mậu Thìn 1988 chi tiết từ A – Z

Bạn sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn muốn xem tuổi xông đất năm 2022 nhưng không biết tuổi của mình hợp với tuổi nào? Kỵ với tuổi nào? Hướng xuất hành nào tốt? Ngày giờ khai xuân năm 2022 là ngày bao nhiêu? Tất cả sẽ được Tỷ Phú Không Độ chia sẻ các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Mậu Thìn 1988 chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo nhé

Danh sách các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Mậu Thìn 1988 mới nhất

Theo tử vi, các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Mậu Thìn 1988 bao gồm các tuổi Giáp Thân 1944, Bính Tý 1996, Bính Ngọ 1966, Đinh Sửu 1997, Đinh Mùi 1967, Canh Tý 1960, Canh Ngọ 1990, Canh Thân 1980, Quý Tỵ 1953, Quý Hợi 1983,..mang tới vận may và tài lộc cho gia chủ trong năm mới

Tuy nhiên, tuổi Mậu Thìn 1988 không nên chọn các tuổi Mậu Thìn 1988, Kỷ Mão 1999, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Hợi 1959, Nhâm Dần 1962 xông đất năm 2022 sẽ mang tới vận đen cho gia đình bạn trong năm mới

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Mậu Thìn 1988

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-mau-thin-1988

Tuổi Giáp Thân 1944 – mệnh Tinh Tuyền Thủy

 • Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông
 • Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Bính Tý 1996 – mệnh Giản Hạ Thủy 

 • Tuổi Bính Tý ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Bính Tý
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Tý
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông.
 • Chi Thìn của gia chủ và chi Tý của người xông được tam hợp.
 • Chi Tý của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ.

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Bính Ngọ 1966 – mệnh Thiên Hà Thủy

 • Tuổi Bính Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn.
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Bính Ngọ.
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Ngọ.
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông.
 • Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Đinh Sửu 1997 – mệnh Giản Hạ Thủy

 • Tuổi Đinh Sửu ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Đinh Sửu
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Sửu .
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông.
 • Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ.

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Đinh Mùi 1967 – mệnh Thiên Hà Thủy

 • Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn.
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi.
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi.
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông.
 • Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ .

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Canh Tý 1960 – mệnh Bích Thượng Thổ 

 • Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông
 • Chi Thìn của gia chủ và chi Tí của người xông được tam hợp
 • Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Lộ Bàng Thổ

 • Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương khắc với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn.
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông.
 • Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp.
 • Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ.

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Canh Thân1980 – mệnh Thạch Lựu Mộc

 • Tuổi Canh Thân ngũ hành nạp âm là Thạch Lựu Mộc bình hòa với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Thạch Lựu Mộc của tuổi Canh Thân .
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Canh Thân .
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông.
 • Chi Thìn của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp.
 • Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Tuổi Quý Tỵ 1953 – mệnh Trường Lưu Thủy

 • Tuổi Quý Tỵ ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn.
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Quý Tỵ
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Tỵ
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông
 • Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Tuổi Quý Hợi 1983 – mệnh Đại Hải Thủy

 • Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Đại Lâm Mộc của tuổi Mậu Thìn
 • Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi
 • Can Mậu của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi
 • Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông
 • Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Thìn của gia chủ

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Hướng xuất hành năm 2022 cho tuổi Mậu Thìn 1988

 • Ngày mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2/2022): xuất hành hướng Đông Nam.
 • Ngày mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2/2022): xuất hành hướng Đông.
 • Ngày mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2/2022): xuất hành hướng Đông.

Ngày tốt giờ đẹp khai xuân đầu năm 2022 cho tuổi Mậu Thìn 1988

Mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 2/2) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 4 tết (Thứ Sáu ngày 4/2) giờ đẹp Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Mùng 5 tết (Thứ Bảy ngày 5/2) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 8 tết (Thứ Ba ngày 8/2) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 9 tết (Thứ Tư ngày 9/2) giờ đẹp Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hy vọng với những thông tin về tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Mậu Thìn 1988 có thể giúp các bạn lựa chọn được tuổi xông đất mang lại may mắn cho gia đình bạn nhé

5/5 - (1 bình chọn)