10 tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Dần 1972 phú quý giàu sang

Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2022 cũng cần tương sinh với người đó. Vậy tuổi nào xông đất hợp với tuổi Nhâm Tý 1972? Kỵ với tuổi nào? Sau đây, Tỷ Phú Không Độ sẽ chia sẻ danh sách các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Tý 1972 chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo nhé

Xem tuổi tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Tý 1972 từ thầy phong thủy

Theo tử vi, các tuổi xông đất đầu năm mới Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Nhâm Tý 1972 bao gồm các tuổi Chọn tuổi Giáp Thân 1944, Giáp Dần 1974, Giáp Thìn 1964, Giáp Tuất 1994, Ất Mão 1975, Ất Dậu 1945, Đinh Sửu 1997, Nhâm Thìn 1952, Nhâm Tuất 1982, Đinh Mùi 1967 mang bình an, may mắn, phú quý trong năm mới cho gia chủ.

Mặt khác, tuổi Nhâm Tý 1972 tuyệt đối không nên chọn các tuổi Kỷ Dậu 1969, Quý Mùi 1943, Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Mùi 1979 Kỷ Hợi 1959 cần chú ý tránh mời đến xông nhà đầu năm mới 2022 cho mình nhé

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Nhâm Tý 1972

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-nham-ty-1972

Tuổi Giáp Thân 1944 – mệnh Tinh Tuyền Thủy

Tuổi Giáp Thân ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Giáp Thân

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Thân

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Tí của gia chủ và chi Thân của người xông được tam hợp

Chi Thân của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Giáp Dần 1974 – mệnh Đại Khuê Thủy 

Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Giáp Thìn 1964 – mệnh Phú Đăng Hỏa 

Tuổi Giáp Thìn ngũ hành nạp âm là Phú Đăng Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Phú Đăng Hỏa của tuổi Giáp Thìn

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Thìn

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông (

Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp

Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Giáp Tuất 1994 – mệnh Sơn Đầu Hỏa 

Tuổi Giáp Tuất ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Hỏa của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Ất Mão 1975 – Đại Khuê Thủy

Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Ất Dậu 1945 – mệnh Tinh Tuyền Thủy 

Tuổi Ất Dậu ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Ất Dậu

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Dậu

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dậu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Đinh Sửu 1997 – mệnh Giản Hạ Thủy

Tuổi Đinh Sửu ngũ hành nạp âm là Giản Hạ Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Đinh Sửu

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Sửu

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Sửu của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Nhâm Thìn 1952 – mệnh Trường Lưu Thủy

Tuổi Nhâm Thìn ngũ hành nạp âm là Trường Lưu Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Thìn

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông

Chi Tí của gia chủ và chi Thìn của người xông được tam hợp

Chi Thìn của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Tuổi Nhâm Tuất 1982 – mệnh Đại Hải Thủy 

Tuổi Nhâm Tuất ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc bình hòa với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thủy của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tí của gia chủ

Chọn tuổi Đinh Mùi 1967 – mệnh Thiên Hà Thủy

Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Tang Đố Mộc của tuổi Nhâm Tí

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi

Can Nhâm của gia chủ thuộc hành Mộc tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Nhâm Tý 1972

Dưới đây là hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2022 tốt nhất cho tuổi Nhâm Tý cụ thể như sau:

  • Ngày mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2/2022): xuất hành hướng Đông Nam.
  • Ngày mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2/2022): xuất hành hướng Đông.
  • Ngày mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2/2022): xuất hành hướng Đông.

Ngày tốt khai xuân mở hàng đầu năm mới Nhâm Dần 2022 cho tuổi Nhâm Tý 1972

Mùng 4 tết (4/2/2022 dương): Giờ đẹp Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Mùng 5 tết (5/2/2022 dương): Giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 8 tết (8/2/2022 dương): Giờ hoàng đạo Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Những thông tin về tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Nhâm Dần 1972 chỉ mang tính chất tham khảo có thể giúp các bạn lựa chọn được các tuổi hợp với mệnh của mình nhé

Rate this post