9 tuổi xông đất hợp với tuổi Quý Hợi 1983 năm 2022 chi tiết từ A – Z

Bạn tuổi Quý Hợi 1983 muốn tìm tuổi hợp với mình để xông đất xông nhà năm 2022 nhưng không biết lựa chọn tuổi nào? Sau đây, Tỷ Phú Không Độ sẽ chia sẻ các tuổi xông đất hợp với tuổi Quý Hợi 1983 năm 2022 giúp gia chủ phát tài phát lộc gặp nhiều may mắn chi tiết trong bài viết dưới đây

Danh sách các tuổi xông đất hợp với tuổi Quý Hợi 1983 năm 2022 

Theo tử vi, các tuổi xông đất hợp với tuổi Qúy Hợi năm 2022 bao gồm các tuổi: Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 1955, Giáp Ngọ 1954, Canh Tuất 1970, Ất Mão 1975, Nhâm Tuất 1982, Đinh Sửu 1997, Bính Ngọ 1966, Quý Mão 1962,..sẽ giúp tăng tài khí và may mắn cho gia chủ

Tuy nhiên, tuổi Quý Hợi không nên chọn các tuổi Kỷ Hợi 1959, Kỷ Tỵ  1989, Bính Dần 1986, Kỷ Sửu 1949, Bính Thân 1956 xông đất năm 2022 sẽ làm giảm sút vận may và mang xui xẻo đến cho gia đình bạn

Tham khảo thêm:

Lý giải các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Quý Hợi 1983

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-quy-hoi-1983

1. Tuổi Đinh Mùi 1967

 • Ngũ hành bản mệnh: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)
 • Thiên Can: Đinh
 • Địa Chi: Mùi

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Đinh Mùi là tuổi rất tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 10/12.

2. Tuổi Ất Mùi 1955 

 • Ngũ hành bản mệnh: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)
 • Thiên Can: Ất
 • Địa Chi: Mùi

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Kim hòa Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Ất không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Ất Mùi là tuổi rất tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 10/12.

3. Tuổi Giáp Ngọ 1954

 • Ngũ hành bản mệnh: Sa Trung Kim (Vàng trong cát)
 • Thiên Can: Giáp
 • Địa Chi: Ngọ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Kim hòa Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Giáp Ngọ là tuổi rất tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 10/12.

4. Tuổi Canh Tuất 1970

 • Ngũ hành bản mệnh: Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)
 • Thiên Can: Canh
 • Địa Chi: Tuất

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Kim hòa Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Canh Tuất là tuổi rất tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 10/12.

5. Tuổi Ất Mão 1975

 • Ngũ hành bản mệnh: Đại Khe Thủy (Nước khe lớn)
 • Thiên Can: Ất
 • Địa Chi: Mão

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Ất tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Ất không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Ất Mão là tuổi rất tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 10/12.

6. Tuổi Nhâm Tuất 1982

 • Ngũ hành bản mệnh: Đại Hải Thủy (Nước biển lớn)
 • Thiên Can: Nhâm
 • Địa Chi: Tuất

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Nhâm Tuất là tuổi rất tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 10/12.

7. Tuổi Qúy Mão 1963

 • Ngũ hành bản mệnh: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)
 • Thiên Can: Quý
 • Địa Chi: Mão

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim tương sinh với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy sinh Kim.

Ngũ hành tuổi xông nhà là Kim không sinh, không khắc với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Kim hòa Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy không sinh, không khắc với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Qúy không sinh, không khắc với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. được

Địa chi tuổi xông nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi – Mão – Mùi) với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Quý Mão là tuổi khá tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 8/12.

8. Tuổi Bính Ngọ 1966

 • Ngũ hành bản mệnh: Thiên Hà Thủy (Nước trên trời)
 • Thiên Can: Bính
 • Địa Chi: Ngọ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Bính tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Bính Ngọ là tuổi khá tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 8/12.

9. Tuổi Đinh Sửu 1997

 • Ngũ hành bản mệnh: Giản Hạ Thủy (Nước Cuối Nguồn)
 • Thiên Can: Bính
 • Địa Chi: Ngọ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy không sinh, không khắc với ngũ hành Thủy của gia chủ vì Thủy hòa Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương sinh với thiên can Qúy của gia chủ.

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần.

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Hợi của gia chủ.

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần.

Kết luận: Tuổi Bính Ngọ là tuổi khá tốt để chủ nhà tuổi Quý Hợi đầu năm 2022 với thang điểm 8/12.

Hy vọng với những thông tin về tuổi xông đất hợp với tuổi Quý Hợi 1983 mà chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn lựa chọn được tuổi xông đất hợp với gia đình mình đầu xuân 2022 nhé

5/5 - (1 bình chọn)