Tổng hợp tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Tân Hợi 1971 từ A – Z

Bạn sinh năm 1971 tuổi Tân Hợi muốn xem tuổi xông đất năm Nhâm Dần 2022 nhưng không biết tuổi của mình hợp với tuổi nào? Kỵ với tuổi nào? Xuất hành hướng nào thì tốt? Khai xuân ngày nào thì đẹp? Tất cả sẽ được Tỷ Phú Không Độ giải đáp chi tiết trong bài viết xem tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Tân Hợi 1971 các bạn cùng tham khảo nhé

Xem tuổi xông đất năm Nhân Dần 2022 cho tuổi Tân Hợi 1971

Theo tử vi, các tuổi xông đất đầu năm mới Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Tân Hợi 1971 bao gồm các tuổi Canh Ngọ 1990, Tân Mùi 1991, Nhâm Tuất 1982, Ất Mão 1975, Bính Ngọ 1966, Bính Tuất 1946, Đinh Mùi 1967, Kỷ Mão 1999, Canh Tí 1960, Canh Tuất 1970 giúp gia chủ làm ăn gặp nhiều may mắn, phát tài trong suốt một năm đồng thời gian đình cũng được hạnh phúc bình an.

Ngoài ra, tuổi Tân Hợi 1971 không nên chọn các tuổi Kỷ Hợi 1959, Canh Thân 1980, Ất Tỵ 1965, Bính Thân 1956, Kỷ Tỵ 1989 để xông đất đầu năm mới Nhâm Dần 2022 nhé

THam khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Tân Hợi 1971

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-tan-hoi-1971

Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Lộ Bàng Thổ

Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Tân Mùi 1991 – mệnh Lộ Bàng Thổ

Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Nhâm Tuất 1982 – mệnh Đại Hải Thủy 

Tuổi Nhâm Tuất ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Ất Mão 1975 – mệnh Đại Khuê Thủy 

Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông

Chi Hợi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp

Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Bính Ngọ 1966 – mệnh Thiên Hà Thủy 

Tuổi Bính Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Bính Ngọ

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Bính Tuất 1946 – mệnh Ốc Thượng Thổ 

Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Đinh Mùi 1967 – mệnh Thiên Hà Thủy

Tuổi Đinh Mùi ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Đinh Mùi

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Đinh Mùi

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông

Chi Hợi của gia chủ và chi Mùi của người xông được tam hợp

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Kỷ Mão 1999 – mệnh Thành Đầu Thổ 

Tuổi Kỷ Mão ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Kỷ Mão

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Kỷ Mão

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Hợi của gia chủ và chi Mão của người xông được tam hợp

Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Canh Tí 1960 – mệnh Bích Thượng Thổ 

Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Tuổi Canh Tuất 1970 – mệnh Thoa Xuyến Kim

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Can Tân của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Hợi của gia chủ

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Tân Hợi 1971

Dưới đây là hướng xuất hành đầu năm mới tốt cho tuổi Tân Hợi năm Nhâm Dần 2022 cụ thể như sau:

  • Mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2): xuất hành hướng Đông Nam.
  • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): xuất hành hướng Đông.
  • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2): xuất hành hướng Đông

Ngày tốt khai xuân mở hàng đầu năm 2022 cho tuổi Tân Hợi 1971

GIa chủ tuổi Tân Hợi 1971 chọn được ngày giờ mở hàng đẹp đầu năm 2022 cụ thể như sau:

  • Mùng 2 tết (2/2/2022 dương): Giờ tốt Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).
  • Mùng 8 tết (8/2/2022 dương): Giờ hoàng đạo Dần (3h – 4h59′), Thìn (7h – 8h59′), Tỵ (9h – 10h59′), Thân (15h – 16h59′), Dậu (17h – 18h59′), Hợi (21h – 22h59′).

Hy vọng với những thông tin về tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Tân Hợi 1971 có thể giúp các bạn lựa chọn được tuổi hợp với bản mệnh của tuổi mình để xông đất đầu năm. Hãy thường xuyên theo dõi https://typhukhongdo.vn/ để được chia sẻ những kiến thức về phong thủy, tài chính, giấc mơ,…nhé

Rate this post