10 tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Bính Dần 1986 mã đáo thành công

Bạn tuổi Bính Dần sinh năm 1986 bạn muốn chọn tuổi xông đất năm 2022 nhưng không biết tuổi nào hợp với tuổi của mình? Tuổi nào không nên xông đất? Xuất hành hướng nào thì tốt? Ngày nào giờ nào thì hợp khai xuân? Tất cả sẽ được Tỷ Phú Không Độ chia sẻ danh sách các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Bính Dần 1986 để các bạn cùng tham khảo.

Tổng hợp các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Bính Dần 1986 tấn tài tấn lộc

Theo tử vi, các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Bính Dần 1986 bao gồm các tuổi Bính Tuất 1946 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Tốt), Tân Sửu 1961 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Nhâm Ngọ 1942 (Khá), Canh Tý 1960 (Khá),…giúp gia chủ mã đáo thành công, tiền vào như nước trong năm mới

Tuy nhiên, tuổi Bính Dần 1986 không nên chọn các tuổi Qúy Mùi 1943, Giáp Thìn 1964, Ất Mùi 1955, Kỷ Sửu 1949, Qúy Sửu 1973, Kỷ Mùi 1979, Qúy Hợi 1983, Giáp Tý 1984, Ất Sửu 1985, Ất Hợi 1995,..xông đất xông nhà đầu năm 2022 này.

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Bính Dần 1986

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-binh-dan-1986

1. Tuổi Bính Tuất 1946 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của gia chủ. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tuất đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

2. Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Bính của gia chủ. => Không tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của gia chủ. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

3. Tân Sửu 1961- mệnh Thổ

 Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

4. Tuổi Đinh Hợi 1947 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung trung hòa với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Hợi đạt Lục Hợp (Dần hợp Hợi), cát nhưng lại phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi), hung. Nên Cát – hung trung hòa với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

5. Tuổi Tân Mùi 1991 – mệnh Thổ

 Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Tân tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Tân không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

6. Tuổi Kỷ Dậu 1969 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

7. Tuổi Kỷ Mão 1999 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Mão không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

8. Tuổi Bính Ngọ 1966 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy xung khắc với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Thủy khắc Hỏa => Không tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Bính của gia chủ. => Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của gia chủ. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

9. Tuổi Nhâm Ngọ 1942 – mệnh Mộc

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Mộc sinh Hỏa => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Mộc xung khắc với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Kim khắc Mộc => Không tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm trực xung với thiên can Bính của gia chủ. => Không tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của gia chủ. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

10. Tuổi Canh Tý 1960 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Hỏa của gia chủ vì Hỏa sinh Thổ => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh trực xung với thiên can Bính của gia chủ. => Không tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của gia chủ. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Những thông tin trên về tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Bính Dần 1986 chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn nên lựa chọn thật kỹ tuổi xông đất hợp với tuổi của nhà mình nhé. Chúc các bạn an khang thịnh vượng!

Rate this post