Tin Tức

Về việc công bố kết quả quay thưởng Đợt 3(24/05/2014) và đợt 4(25/05/2014) chương trình “Tỷ Phú Không Độ”

Ban tổ chức xin thông báo về thời gian công bố kết quả quay thưởng Đợt 3(24/05/2014) và đợt 4(25/05/2014) chương trình “Tỷ Phú Không Độ” Theo đó thời gian công bố kết quả quay thưởng Đợt 3(24/05/2014) và đợt 4(25/05/2014) quay số kỹ thuật số sẽ được công bố chính thức tại kết quả tỷ […]

Tin Tức

Về việc công bố kết quả quay thưởng lần 2 chương trình “Tỷ Phú Không Độ” ngày 18/05/2014

Ban tổ chức xin thông báo về thời gian công bố kết quả quay thưởng lần 2 chương trình “Tỷ Phú Không Độ” ngày 18/05/2014. Theo đó thời gian công bố kết quả quay thưởng lần 2 quay số kỹ thuật số ngày 18/05/2014 sẽ được công bố chính thức tại kết quả tỷ phú không […]

Tin Tức

Về việc công bố kết quả quay thưởng lần 1 chương trình “Tỷ Phú Không Độ” ngày 17/05/2014

Ban tổ chức xin thông báo về thời gian công bố kết quả quay thưởng lần 1 chương trình “Tỷ Phú Không Độ” ngày 17/05/2014. Theo đó thời gian công bố kết quả quay thưởng lần 1 quay số kỹ thuật số ngày 17/05/2014 sẽ được công bố chính thức tại kết quả tỷ phú không […]