Xem tuổi xông đất cho tuổi Giáp Dần 1974 năm 2023 Phát Lộc Phát Tài

Theo khảo sát thực tế của chúng tôi cứ mỗi dịp đầu năm mới có rất nhiều tìm hiểu về xem tuổi xông đất, đặc biệt là tuổi Giáp Dần. Chính vì vậy, Tỷ Phú Không Độ sẽ chia sẻ xem tuổi xông đất 2023 cho tuổi Giáp Dần 1974 giúp làm tăng vận khí tốt, tiền bạc cho gia chủ  chi tiết trong bài viết dưới đây

Danh sách các tuổi xông đất 2023 cho tuổi Giáp Dần 1974 hạnh phúc đầy nhà, năm nhiều phú quý.

Đầu năm mới Quý Mão 2023, các tuổi hợp để xông đất cho tuổi Giáp Dần 1974 mang lại nhiều may mắn, phát tài phát lộc cho gia chủ bao gồm các tuổi sau:

 • Tuổi Quý Hợi 1983 (tuổi đẹp)
 • Tuổi Nhâm Tuất 1982 (tuổi đẹp)
 • Tuổi Tân Hợi 1971 (tuổi đẹp)
 • Tuổi Canh Tuất 1970 (khá hợp)
 • Tuổi Mậu Tuất 1958 (khá hợp)
 • Tuổi Ất Mùi 1955 (khá hợp)
 • Tuổi Giáp Dần 1974 (khá hợp)
 • Tuổi Quý Mão 1963 (khá hợp)
 • Tuổi Nhâm Dần 1962 (khá hợp)
 • Tuổi Kỷ Hợi 1959 (khá hợp)

Ngoài ra, các tuổi không hợp để xông đất cho tuổi Giáp Dần 1974 năm 2023 bao gồm các tuổi Kỷ Dậu 1969, Qúy Tỵ 1953, Canh Dần 1950, Qúy Sửu 1973, Bính Thìn 1976, Kỷ Mùi 1979, Kỷ Tỵ 1989, Qúy Dậu 1993, Giáp Tuất 1994, Mậu Dần 1998,…

Tham khảo thêm:

tuoi-xong-dat-cho-tuoi-giap-dan-1974

Phân tích các tuổi xông đất 2023 cho tuổi Giáp Dần 1974 đầy đủ nhất

1. Tuổi Quý Hợi (Sinh năm 1983 – mệnh Đại Hải Thủy)

Tuổi Quý Hợi ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy bình hòa với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Quý Hợi

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Quý Hợi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

2. Tuổi Nhâm Tuất (Sinh năm 1982 – mệnh Đại Hải Thủy)

Tuổi Nhâm Tuất ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy bình hòa với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Tuất

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

3. Tuổi Tân Hợi (Sinh năm 1971 – mệnh Thoa Xuyến Kim)

Tuổi Tân Hợi ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Tân Hợi

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Tân Hợi

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông

Chi Mão của năm Quý Mão 2023 và chi Hợi của người xông được tam hợp

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

4. Tuổi Canh Tuất (Sinh năm 1970 – mệnh Thoa Xuyến Kim)

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Năm Quý Mão 2023 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Can Giáp của gia chủ thuộc hành Thủy tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất

Năm Quý Mão 2023 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông

Chi Dần của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Dần của gia chủ

5. Tuổi Mậu Tuất (Sinh năm 1958 – mệnh Bình Địa Mộc)

Tuổi Mậu Tuất 1958 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Giáp Dần nên rất tốt.

Mậu Tuất sinh năm 1958 thuộc mệnh Mộc sẽ Tương khắc với mệnh Mộc năm 2023 nên không tốt.

Người tuổi Mậu Tuất 1958 thiên can là Mậu nên Tương khắc với can Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần

Tuổi 1958 Mậu Tuất thiên can là Mậu thì Tương sinh với can Quý của năm nay 2023

Sinh năm Mậu Tuất 1958 có địa chi là Tuất nên Tam hợp với địa chi Dần gia chủ tuổi Giáp Dần

Người sinh năm Mậu Tuất 1958 có địa chi là Tuất nên Lục hợp với địa chi Mão của năm nay 2023

6. Tuổi Ất Mùi (Sinh năm 1955 – mệnh Sa Trung Kim)

Tuổi Ất Mùi 1955 mệnh Kim sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Giáp Dần

Ất Mùi sinh năm 1955 thuộc mệnh Kim sẽ không sinh, không khắc với mệnh Kim năm 2023

Người tuổi Ất Mùi 1955 thiên can là Ất nên không sinh, không khắc với can Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần

Tuổi 1955 Ất Mùi thiên can là Ất thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023

Sinh năm Ất Mùi 1955 có địa chi là Mùi nên không sinh, không khắc với địa chi Dần gia chủ tuổi Giáp Dần

Người sinh năm Ất Mùi 1955 có địa chi là Mùi nên Tam hợp với địa chi Mão của năm nay 2023

6. Tuổi Quý Mão (Sinh năm 1963 – mệnh Kim Bạch Kim)

Tuổi Quý Mão 1963 mệnh Kim sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Giáp Dần

Quý Mão sinh năm 1963 thuộc mệnh Kim sẽ không sinh, không khắc với mệnh Kim năm 2023

Người tuổi Quý Mão 1963 thiên can là Quý nên không sinh, không khắc với can Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần

Tuổi 1963 Quý Mão thiên can là Quý thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023

Sinh năm Quý Mão 1963 có địa chi là Mão nên không sinh, không khắc với địa chi Dần gia chủ tuổi Giáp Dần

Người sinh năm Quý Mão 1963 có địa chi là Mão nên Tam hợp với địa chi Mão của năm nay 2023

7. Tuổi Nhâm Dần (Sinh năm 1962 – mệnh Kim Bạch Kim)

Tuổi Nhâm Dần 1962 mệnh Kim sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Giáp Dần

Nhâm Dần sinh năm 1962 thuộc mệnh Kim sẽ không sinh, không khắc với mệnh Kim năm 2023

Người tuổi Nhâm Dần 1962 thiên can là Nhâm nên không sinh, không khắc với can Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần

Tuổi 1962 Nhâm Dần thiên can là Nhâm thì không sinh, không khắc với can Quý của năm nay 2023

Sinh năm Nhâm Dần 1962 có địa chi là Dần nên Tam hợp với địa chi Dần gia chủ tuổi Giáp Dần

Người sinh năm Nhâm Dần 1962 có địa chi là Dần nên không sinh, không khắc với địa chi Mão của năm nay 2023

8. Tuổi Kỷ Hợi (sinh năm 1959 – mệnh Bình Địa Mộc)

Tuổi Kỷ Hợi 1959 mệnh Mộc sẽ Tương sinh với mệnh Thủy của gia chủ Giáp Dần

Kỷ Hợi sinh năm 1959 thuộc mệnh Mộc sẽ Tương khắc với mệnh Mộc năm 2023

Người tuổi Kỷ Hợi 1959 thiên can là Kỷ nên Tương sinh với can Giáp của gia chủ tuổi Giáp Dần

Tuổi 1959 Kỷ Hợi thiên can là Kỷ thì Tương khắc với can Quý của năm nay 2023

Sinh năm Kỷ Hợi 1959 có địa chi là Hợi nên Lục hợp với địa chi Dần gia chủ tuổi Giáp Dần

Người sinh năm Kỷ Hợi 1959 có địa chi là Hợi nên Tam hợp với địa chi Mão của năm nay 2023

Xem hướng xuất hành cho tuổi Giáp Dần 1974 năm 2023 bình an, may mắn

 • Mùng 1 tết (ngày 22/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần)
 • Mùng 2 tết (ngày 23/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần)
 • Mùng 3 tết (ngày 24/1/2023 dương lịch) xuất hành hướng Tây Bắc (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần)

Xem giờ, ngày tốt khai xuân cho tuổi Giáp Dần 1974 năm 2023 buôn bán được may mắn, thuận lợi

 • Mùng 2 tết (Thứ Hai ngày 23/1) giờ Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 4 tết (Thứ Tư ngày 25/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 7 tết (Thứ Bảy ngày 28/1) gi đẹp Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 10 tết (Thứ Ba ngày 31/1) giờ Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Bên trên chính là toàn bộ xem tuổi xông đất 2023 cho tuổi Giáp Dần 1974 mà chúng tôi đã phân tích chi tiết có thể giúp bạn tìm được tuổi hợp mệnh hợp tuổi với mình để xông nhà đầu năm Quý Mão rồi nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của chúng tôi

5/5 - (1 bình chọn)