Các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985 chính xác 100%

Trong chuyên mục xem tuổi hôm nay, Tỷ Phú Không Độ sẽ chia sẻ các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985 và các tuổi không hợp xông nhà, hướng xuất hành và các ngày giờ tốt khai xuân đầu năm 2022 chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo nhé.

Tổng hợp các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985 mang lại may mắn

Theo tử vi, các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985 bao gồm các tuổi Canh Tý 1960 (Tốt), Ất Dậu 1945 (Tốt), Canh Ngọ 1990 (Tốt), Đinh Hợi 1947 (Khá), Kỷ Dậu 1969 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Đinh Sửu 1997 (Khá), Bính Ngọ 1966 (Khá), Giáp Dần 1974 (Khá), Ất Mão 1975 (Khá),..mang lại tài lộc và may mắn cho gia chủ trong năm mới

Ngoài ra, tuổi Ất Sửu 1985 không nên lựa chọn các tuổi Qúy Mão 1963, Ất Mùi 1955, Nhâm Thân 1992, Nhâm Ngọ 1942, Canh Dần 1950, Nhâm Tý 1972, Tân Dậu 1981, Đinh Mão 1987, Mậu Tý 1948, Ất Tỵ 1965,..xông đất xông nhà năm Nhâm Dần 2022 mang tới vận đen cho gia đình bạn

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-at-suu-1985

1. Tuổi Canh Tý 1960 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Tý đạt Lục Hợp (Tý hợp Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tý không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

2. Tuổi Ất Dậu 1945 – Mệnh Thủy

Ngũ hành của người xông nhà là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với Hải Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 => rất tốt.

Ngũ hành của người xông nhà là Tinh Tuyền Thủy Tương hợp với Kim Bá Kim của năm Nhâm Dần 2022 => rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Ất của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 => Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Ất không sinh, không khắc với Nhâm của năm Nhâm Dần 2022 => chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Dậu tam hợp với Sửu của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 => Rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Dậu không phạm lục xung, lục hại với Dần của năm Nhâm Dần 2022 => Chấp nhận được.

3. Tuổi Đinh Hợi 1947 – Mệnh Thổ

Ngũ hành của người xông nhà là Ốc Thượng Thổ tương sinh với Hải Trung Kim của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, rất tốt.

Ngũ hành của người xông nhà là Ốc Thượng Thổ Tương sinh với Kim Bá Kim của năm Nhâm Dần 2022, rất tốt.

Thiên can của người xông nhà là Đinh không sinh, không khắc với Ất của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, Chấp nhận được.

Thiên can của người xông nhà là Đinh tương sinh với Nhâm của năm Nhâm Dần 2022, rất tốt.

Địa chi của người xông nhà là Hợi không phạm lục xung, lục hại với Sửu của gia chủ tuổi Ất Sửu 1985, chấp nhận được.

Địa chi của người xông nhà là Hợi nhị hợp với Dần của năm Nhâm Dần 2022, rất tốt.

4. Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Canh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Sửu của gia chủ. => Không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

5. Tuổi Kỷ Dậu 1969 – mệnh Thổ

 Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ trực xung với thiên can Ất của gia chủ. => Không tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Kỷ không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Dậu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Chấp nhận được

6. Tuổi Đinh Tỵ 1977- mệnh Thổ

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thổ tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thổ sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ đạt Tam Hợp (Tỵ – Dậu – Sửu) với địa chi Sửu của gia chủ. => Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Tỵ phạm Lục Hại (Dần hại Tỵ), phạm Tứ Hành Xung (Dần – Thân – Tỵ – Hợi) lại phạm

Tương hình (Dần – Tỵ – Thân) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. => Không tốt

7. Tuổi Đinh Sửu 1997 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim => Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. => Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Đinh tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. ⇒ Rất tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ. ⇒ Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Sửu không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. ⇒ Chấp nhận được

8. Tuổi Bính Ngọ 1966 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Bính không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. ⇒ Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Bính trực xung với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần. ⇒ Không tốt

 Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ phạm Lục Hại (Sửu hại Ngọ) với địa chi Sửu của gia chủ. ⇒ Không tốt

Địa chi tuổi xông nhà là Ngọ đạt Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. ⇒ Rất tốt

9. Tuổi Giáp Dần 1974 – mệnh Thủy

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ vì Thủy sinh Kim ⇒ Rất tốt

Ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần vì Thủy sinh Kim ⇒Rất tốt

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Ất của gia chủ. ⇒ Chấp nhận được

Thiên can tuổi xông nhà là Giáp không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần ⇒ Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Sửu của gia chủ. ⇒ Chấp nhận được

Địa chi tuổi xông nhà là Dần không xung không hợp nhau với địa chi Dần của năm Nhâm Dần. ⇒ Chấp nhận được

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985

Tuổi Ất Sửu 1985 nên chọn các hướng xuất hành vào các ngày mồng 1, 2 và mồng 3 Tết như sau:

  • Ngày mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2/2022): xuất hành hướng Đông Nam.
  • Ngày mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2/2022): xuất hành hướng Đông.
  • Ngày mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2/2022): xuất hành hướng Đông.

Các giời tốt, ngày đẹp thuận lợi mở hàng khai xuân năm 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985

Mùng 2 tết (Thứ Tư ngày 2/2) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 4 tết (Thứ Sáu ngày 4/2) giờ đẹp Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Mùng 5 tết (Thứ Bảy ngày 5/2) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 8 tết (Thứ Ba ngày 8/2) giờ đẹp Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 9 tết (Thứ Tư ngày 9/2) giờ đẹp Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Những thông tin về tuổi xông đất đầu năm 2022 hợp với tuổi Ất Sửu 1985 chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn lên lựa chọn tuổi thật kỹ trước khi xông đất đầu năm mới nhé. Hãy thường xuyên https://typhukhongdo.vn/ để chia sẻ những kiến thức hay về phong thủy, giải mã giấc mơ bí ẩn,..

5/5 - (1 bình chọn)