Danh sách tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1978 cập nhật mới nhất

Trong chuyên mục xem tuổi xông đất hôm nay, Tỷ Phú Không Độ sẽ chia sẻ danh sách các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1978 Mậu Ngọ, hướng xuất hành và ngày khai xuân đầu năm Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Mậu Ngọ chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo nhé

Xem tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1978 Mậu Ngọ chi tiết từ A – Z

Theo tử vi, các tuổi xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978 bao gồm các tuổi Bính Tuất 1946 (Tốt), Canh Ngọ 1990, Canh Tuất 1970, Đinh Tỵ 1977, Đinh Hợi 1947, Canh Dần 1950, Tân Mùi 1991, Giáp Tuất 1994, Mậu Dần 1998, Mậu Tuất 1958 mang tới bình an, mạnh khỏe và tài lộc cho gia đình bạn trong năm mới

Bên cạnh đó, tuổi Mậu Ngọ 1978 không nên chọn các tuổi Kỷ Mùi 1979, Nhâm Tý 1972, Nhâm Thân 1992, Mậu Tý 1948, Kỷ Sửu 1949 xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 nhé

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Mậu Ngọ 1978

tuoi-xong-dat-nam-2022-hop-tuoi-mau-ngo-1978

Tuổi Bính Tuất 1946 – mệnh Ốc Thượng Thổ

Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất, rất tốt.

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông, bình thường.

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp, rất tốt.

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp, rất tốt

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ, tốt

Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Lộ Bàng Thổ

Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, rất tốt.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ, rất tốt

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông, rất tốt

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp, rất tốt

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ, tốt

Tuổi Canh Tuất1970 – mệnh Thoa Xuyến Kim

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương khắc với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, bình thường.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất, tốt

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông, rất tốt

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp, rất tốt

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp, rất tốt

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ, tốt

Tuổi Đinh Tỵ 1977 – mệnh Sa Trung Thổ

Tuổi Đinh Tỵ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Đinh Tỵ ,rất tốt

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Tỵ , rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông, rất tốt

Chi Tỵ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ , tốt

Tuổi Đinh Hợi 1947 – mệnh Ốc Thượng Thổ

Tuổi Đinh Hợi ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Đinh Hợi, rất tốt

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Đinh Hợi, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông, rất tốt

Chi Hợi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ, tốt

Tuổi Canh Dần 1950 – mệnh Tùng Bách Mộc

Tuổi Canh Dần ngũ hành nạp âm là Tùng Bách Mộc tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, rất tốt.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Tùng Bách Mộc của tuổi Canh Dần, bình thường

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Mộc của người xông sinh năm Canh Dần, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Mộc của người xông, rất tốt

Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp, rất tốt

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ, tốt

Tuổi Tân Mùi 1991 – mệnh Lộ Bàng Thổ

Tuổi Tân Mùi ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Tân Mùi, rất tốt

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Tân Mùi, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông, rất tốt

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ, tốt

Tuổi Giáp Tuất 1994 – mệnh Sơn Đầu Hỏa

Tuổi Giáp Tuất ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa bình hòa với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ, rất tốt

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất, bình thường

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Tuất, bình thường

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Hỏa của người xông, rất tốt

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp, rất tốt

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ

Tuổi Mậu Dần 1998 – mệnh Thành Đầu Thổ 

Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ

Tuổi Mậu Tuất 1958 – mệnh Bình Địa Mộc 

Tuổi Mậu Tuất ngũ hành nạp âm là Bình Địa Mộc tương hợp với nạp âm Thiên Thượng Hỏa của tuổi Mậu Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Bình Địa Mộc của tuổi Mậu Tuất

Can Mậu của gia chủ thuộc hành Hỏa bình hòa với hành Mộc của người xông sinh năm Mậu Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Mộc của người xông

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Mậu Ngọ 1978

Dưới đây là các hướng xuất hành đầu năm trong ba ngày đầu năm mới Nhâm Dần rất tốt cho tuổi Mậu Ngọ 1978 cụ thể như sau:

  • Mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2): xuất hành hướng Đông Nam.
  • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): xuất hành hướng Đông.
  • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2): xuất hành hướng Đông

Các ngày tốt khai xuân đầu năm mới Nhâm Dần 2022 cho tuổi Mậu Ngọ 1978

Trong năm mới Nhâm Dần 2022, tuổi Mậu Ngọ 1978 chỉ khai xuân mở hàng thuận lợi vào ngày mồng 2 tết vào các giờ hoàng đạo sau:

  • Mùng 2 tết (2/2/2022 dương): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Hy vọng với những thông tin mà Tỷ Phú Không Độ vừa chia sẻ có thể giúp tuổi Mậu Ngọ lựa chọn được tuổi xông đất hợp với tuổi của gia đình mình nhé. Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng!

Rate this post