9 tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Canh Tuất Phúc Lộc THọ

Tiếp tục ở chuyên mục xem tuổi xông đất hôm nay, Tỷ Phú Không Độ sẽ chia sẻ danh sách các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Canh Tuất 1970 và hướng xuất hành, ngày tốt khai xuân mở hàng đầu năm Nhâm Dần 2022 hợp với tuổi Canh Tuất chi tiết trong bài viết dưới đây

Xem tuổi xông đất năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Canh Tuất 1970

Theo tử vi, các tuổi xông đất đầu năm mới Nhâm Dần 2022 cho tuổi Canh Tuất 1970 bao gồm các tuổi Canh Ngọ 1990, Nhâm Tuất 1982, Giáp Dần 1974, Giáp Ngọ  1954, Ất Mão 1975, Bính Ngọ 1966, Mậu Dần 1998, Ất Dậu, 1945, Canh Tí 1960, Canh Tuất 1970 năm mới suôn sẻ, làm ăn thuận tiện, hanh thông, tài lộc dồi dào.

Bên cạnh đó, tuổi Canh Tuất 1970 không nên chọn các tuổi Tân Dậu 1981, Giáp Thìn 1964, Đinh Dậu 1957, Mậu Thìn 1988, Bính Thân 1956 để xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 này nhé

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Canh Tuất 1970

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-canh-tuat-1970

Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Lộ Bàng Thổ 

Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Nhâm Tuất – mệnh Đại Hải Thủy 

Tuổi Nhâm Tuất ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Giáp Dần 1974 – mệnh Đại Khuê Thủy

Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông

Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Giáp Ngọ 1954 – mệnh Sa Trung Kim

Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông

Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Ất Mão 1975 – mệnh Đại Khuê Thủy

Tuổi Ất Mão ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Ất Mão

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Mão

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Chi Mão của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Bính Ngọ 1966 – mệnh Thiên Hà Thủy 

Tuổi Bính Ngọ ngũ hành nạp âm là Thiên Hà Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thiên Hà Thủy của tuổi Bính Ngọ

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Bính Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông

Chi Tuất của gia chủ và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Mậu Dần 1998 – mệnh Thành Đầu Thổ 

Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông

Chi Tuất của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Ất Dậu 1945  – mệnh Tinh Tuyền Thủy 

Tuổi Ất Dậu ngũ hành nạp âm là Tinh Tuyền Thủy tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Tinh Tuyền Thủy của tuổi Ất Dậu

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Ất Dậu

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông

Tuổi Canh Tí 1960 – mệnh Bích Thượng Thổ 

Tuổi Canh Tí ngũ hành nạp âm là Bích Thượng Thổ tương hợp với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Bích Thượng Thổ của tuổi Canh Tí

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Tí

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông

Chi Tí của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Tuổi Canh Tuất 1970 – mệnh Thoa Xuyến Kim

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất

Can Canh của gia chủ thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Tuất của gia chủ

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Canh Tuất 1970

Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm tốt nhất cho người tuổi Canh Tuất tạo nên một khởi đầu thuận lợi, hanh thông trong năm mới cụ thể như sau:

  • Mùng 1 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 1/2): xuất hành hướng Đông Nam.
  • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): xuất hành hướng Đông.
  • Mùng 3 tết nguyên đán (Thứ Năm ngày 3/2): xuất hành hướng Đông.

Các ngày tốt khai xuân đầu năm mới Nhâm Dần 2022 cho tuổi Canh Tuất 1970

Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 4 tết nguyên đán (Thứ Sáu ngày 4/2): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).

Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 5/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 8 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 8/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).

Mùng 9 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 9/2): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h)

Hy vọng với những thông tin về tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi Canh Tuất 1970 có thể giúp các bạn lựa chọn được tuổi hợp với mệnh của mình nhất để xông đất đầu năm Nhâm Dần 2022 nhé

Rate this post