Xem tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1990 Canh Ngọ tấn tài tấn lộc

Tiếp tục ở chuyên mục xem tuổi xông đất hôm nay, Tỷ Phú Không Độ sẽ tổng hợp các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1990 Canh Ngọhướng tốt xuất hành, ngày giờ tốt khai xuân đầu năm 2022 hợp với tuổi Canh Ngọ chi tiết trong bài viết dưới đây để các bạn cùng tham khảo nhé

Tổng hợp các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1990 Canh Ngọ an khang thịnh vượng

Theo tử vi, các tuổi xông đất đầu năm 2022 hợp với tuổi Canh Ngọ 1990 bao gồm các tuổi Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Giáp Tuất 1994, Canh Ngọ 1990, Nhâm Dần 1962, Giáp Ngọ 1954, Ất Mùi 1955, Bính Tuất 1946, Mậu Dần 1998, Giáp Dần 1974,..mang tới vận may và tiền tài cho gia chủ trong năm mới

Tuy nhiên, tuổi Canh Ngọ 1990 không nên chọn các tuổi Kỷ Tỵ 1989, Kỷ Hợi  1959, Nhâm Tí 1972, Quý Sửu 1973, Bính Tí 1996 để xông đất xông nhà đầu năm Nhâm Dần 2022 nhé.

Tham khảo thêm:

Chi tiết các tuổi xông đất năm 2022 hợp với tuổi Canh Ngọ 1990

tuoi-xong-dat-hop-voi-tuoi-canh-ngo-1990

Tuổi Canh Tuất 1970 – mệnh Thoa Xuyến Kim

Tuổi Canh Tuất ngũ hành nạp âm là Thoa Xuyến Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ (2 điểm).

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Thoa Xuyến Kim của tuổi Canh Tuất.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Kim của người xông sinh năm Canh Tuất.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Kim của người xông.

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:11/12 – Rất tốt

Tuổi Nhâm Tuất 1982 – mệnh Đại Hải Thủy 

Tuổi Nhâm Tuất ngũ hành nạp âm là Đại Hải Thủy tương khắc với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Hải Thủy của tuổi Nhâm Tuất.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thủy của người xông sinh năm Nhâm Tuất.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thủy của người xông.

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:10/12 – Rất tốt

Tuổi Giáp Tuất 1994 – mệnh Sơn Đầu Hỏa

Tuổi Giáp Tuất ngũ hành nạp âm là Sơn Đầu Hỏa tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương khắc với nạp âm Sơn Đầu Hỏa của tuổi Giáp Tuất.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Hỏa của người xông sinh năm Giáp Tuất.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Hỏa của người xông.

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Canh Ngọ 1990 – mệnh Lộ Bàng Thổ

Tuổi Canh Ngọ ngũ hành nạp âm là Lộ Bàng Thổ bình hòa với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ bình hòa với hành Thổ của người xông sinh năm Canh Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim bình hòa với hành Thổ của người xông.

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp.

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Nhâm Dần 1962 – mệnh Kim Bá Kim

Tuổi Nhâm Dần ngũ hành nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Kim Bá Kim của tuổi Nhâm Dần.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Nhâm Dần.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông.

Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp.

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:9/12 – Khá tốt

Tuổi Giáp Ngọ 1954 – mệnh Sa Trung Kim

Tuổi Giáp Ngọ ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Giáp Ngọ.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Kim của người xông sinh năm Giáp Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Kim của người xông.

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Ngọ của người xông được tam hợp.

Chi Ngọ của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Tuổi Ất Mùi 1955 – mệnh Sa Trung Kim

Tuổi Ất Mùi ngũ hành nạp âm là Sa Trung Kim tương hợp với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim bình hòa với nạp âm Sa Trung Kim của tuổi Ất Mùi.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Kim của người xông sinh năm Ất Mùi.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Kim của người xông

Chi Mùi của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Tuổi Bính Tuất 1946 – mệnh Ốc Thượng Thổ 

Tuổi Bính Tuất ngũ hành nạp âm là Ốc Thượng Thổ bình hòa với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thổ của người xông sinh năm Bính Tuất.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thổ của người xông

Chi Ngọ của gia chủ và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Dần của năm Nhâm Dần 2022 và chi Tuất của người xông được tam hợp.

Chi Tuất của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Tuổi Mậu Dần 1998 – mệnh Thành Đầu Thổ

Tuổi Mậu Dần ngũ hành nạp âm là Thành Đầu Thổ bình hòa với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ.

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương hợp với hành Thổ của người xông sinh năm Mậu Dần.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương hợp với hành Thổ của người xông.

Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợ.

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:8/12 – Khá tốt

Chọn tuổi Giáp Dần 1974 – mệnh Đại Khuê Thủy 

Tuổi Giáp Dần ngũ hành nạp âm là Đại Khuê Thủy tương khắc với nạp âm Lộ Bàng Thổ của tuổi Canh Ngọ

Năm Nhâm Dần 2022 nạp âm là Kim Bá Kim tương hợp với nạp âm Đại Khuê Thủy của tuổi Giáp Dần.

Can Canh của gia chủ thuộc hành Thổ tương khắc với hành Thủy của người xông sinh năm Giáp Dần.

Năm Nhâm Dần 2022 thuộc hành Kim tương khắc với hành Thủy của người xông.

Chi Ngọ của gia chủ và chi Dần của người xông được tam hợp.

Chi Dần của người xông không phạm lục xung, lục hại với chi Ngọ của gia chủ.

Tổng điểm:7/12 – Khá tốt

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Canh Ngọ 1990

Mùng 1 tết (ngày 1/2/2022 dương lịch)

 • Xuất hành hướng Đông Nam (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Bắc (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Tây Bắc.
 • Giờ hoàng đạo xuất hành: Tý (23h – 0h59), Dần (3h – 4h59), Mão (5h – 6h59), Ngọ (11h – 12h59), Mùi (13h – 14h59), Dậu (17h – 18h59).

Mùng 2 tết (ngày 2/2/2022 dương lịch)

 • Xuất hành hướng Chính Đông (hướng tài thần) hoặc hướng Tây Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Tây Bắc.
 • Giờ tốt xuất hành: Dần (3h – 4h59), Thìn (7h – 8h59), Tỵ (9h – 10h59), Thân (15h – 16h59), Dậu (17h – 18h59), Hợi (21h – 22h59).

Mùng 3 tết (ngày 3/2/2022 dương lịch)

 • Xuất hành hướng Chính Đông (hướng tài thần) hoặc hướng Chính Nam (hướng hỷ thần) – Tránh hướng Chính Bắc.
 • Giờ đẹp xuất hành: Sửu (1h – 2h59), Thìn (7h – 8h59), Ngọ (11h – 12h59), Mùi (13h – 14h59), Tuất (19h – 20h59), Hợi (21h – 22h59).

Các ngày giờ tốt khai xuân đầu năm Nhâm Dần 2022 cho tuổi Canh Ngọ 1990

 • Mùng 2 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 2/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 4 tết nguyên đán (Thứ Sáu ngày 4/2): Giờ tốt Tý (23h – 1h), Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h).
 • Mùng 5 tết nguyên đán (Thứ Bảy ngày 5/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 8 tết nguyên đán (Thứ Ba ngày 8/2): Giờ tốt Dần (3h – 5h), Thìn (7h – 9h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Dậu (17h – 19h), Hợi (21h – 23h).
 • Mùng 9 tết nguyên đán (Thứ Tư ngày 9/2): Giờ tốt Sửu (1h – 3h), Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h), Hợi (21h – 23h).

Hy vọng với những thông tin về hướng xuất hành, ngày giờ tốt khai xuân và các tuổi xông đất năm 2022 cho tuổi 1990 Canh Ngọ giúp gia chủ mã đáo thành công trong năm mới nhé. Hãy thường xuyên theo dõi https://typhukhongdo.vn/ để được chia sẻ những kiến thức bổ ích về phong thủy, tài chính, giấc mơ,..

Rate this post